ايستيعادة كونۏوكيشن ڬونا توليسن جاوي

منوروت لاڤورن سينر هارين، كويڤسس دالم كڽاتأنڽ بركات، ڤڠڬوناان توليسن جاوي اين مروڤاكن اوسها برتروسن كويڤسس ممڤركاسكن بهاوا جاوي سلڤس منجادي ڤوست رجوكن توليسن جاوي باڬي نڬري ڤهڠ.

كوانتن- ايستيعادة ڤماشهورن چنسلور دان كونۏوكيشن ك-18 بوات جولوڠ كاليڽ مڠڬوناكن توليسن جاوي سڤنوهڽ دالم سموا باهن چيتقن دان ايدرن سڤنجڠ ايستيعادة برلڠسوڠ.

منوروت لاڤورن سينر هارين، كويڤسس دالم كڽاتأنڽ بركات، ڤڠڬوناان توليسن جاوي اين مروڤاكن اوسها برتروسن كويڤسس ممڤركاسكن بهاوا جاوي سلڤس منجادي ڤوست رجوكن توليسن جاوي باڬي نڬري ڤهڠ.

“دڠن اينسياتيف يڠ دلاكوكن اوليه كويڤسس اين دليهت ممڤو مناءيقكن سمولا مرواه توليسن اين سرتا منددهكن ڤڠڬوناانڽ كڤد اورڠ راماي.

“د سمڤيڠ ايت، دڠن چارا اين جوڬ كيت داڤت منيڠكتكن كسدرن عموم مڠناءي كڤنتيڠن ممڤرتاهنكن توليسن جاوي دالم كالڠن مشاركت،” كاتڽ.


بوكو اتور چارا ڤروڬرام ايستيعادة ڤماشهورن چنسلور دان كونۏوكيشن ك-18 يڠ مڠڬوناكن توليسن جاوي سڤنوهڽ سمڤنا كونۏوكيشن ترسبوت د ديوان جوبلي ڤراق سلطان حاج احمد شه.
دالم ڤد ايت، ايستيعادة كالي اين جوڬ مڽقسيكن ڤڠورنياان واڠ برجومله رم100،000 درڤد ڤمڠكو راج ڤهڠ يڠ جوڬ چنسلور كويڤسس، تڠكو حسنال إبراهيم عالم شاه باڬي ممبينا اكاديمي حديث د كويڤسس.

منوروتڽ، ڤڠورنياان ڤرونتوقكن ملالوءي مجليس أڬام اسلام دان آدم رسم ملايو ڤهڠ ﴿مويڤ﴾ ايت دمي مڽدياكن ڤراسارنا باڬي مڠومڤول دان مندوكومينتاسيكن مانوسكريڤ حديث.

“دڠن ڤمبينأن اكاديمي حديث، اين داڤت مڽدياكن كموداهن باڬي ڤنچرين، ڤربينچڠن دان ڤڠحاصيلن حديث برداسركن ايسو-ايسو كونتيمڤوراري يڠ مروڤاكن امانت دري المرحوم سلطان اهه شاه ﴿چنسلور ڤرتام كويڤسس﴾.

“چتوسن دان چادڠن ڤنوبوهن اكاديمي اين مروڤاكن ايديا اصل يڠ د-ڤرتوان اڬوڠ،السلطان عبدالله ريءاياتالدينالميستفا بيلله شاه اونتوق منجاديكن كويڤسس سباڬاي ڤوست يڠ مڠوروسكن اكاديمي ترسبوت،” كاتڽ.